ምግቢ – Nourriture : tigrinya – français

ምግቢNourriture
ምሳሕdéjeuner
ድራርdîner
እዚ መግቢ ሓላል ድዩ፧Cette nourriture est-elle Halal?
__ነድሪ (ኣለርጂ) ይገብረለይ አዩJe suis allergique à...
ስጋ ሓሰማporc
ደርሆvolaille
ስጋ ሓስማ ኣይበልዕን አየ Je ne mange pas de porc
ኣትክልቲ ጥራሕዝምገብ አየ። ......je suis végétarien(ne). Je ne mange pas de viande ni de poisson.
ናይ ስዕረት ኣይበልዕን እየ።Je suis végétalien(ne)
ዓሳpoisson
ባኒ ፨ ሕምባሻ(du) pain
ማይ(de l') eau
ጽማቝ ለሚን limonade
ጸባ(du) lait
ቡንcafé
ቀጠፍ ፨ ሻሂthé
በርበረpoivre
ቢራbière
ፍሩታfruits
ቱፋሕpomme
ፐሮንpoire
ናርገpamplemousse
ሚሽሚሽabricot
ድንሽpommes de terre
ባሎንኌharicots
ዓይኒ ዓተርpetits pois
ዓተርpois chiches
መለዛናይaubergine
ካሮቲcarottes
ኮምደረtomates
ኸይሕ ሱርnavet
ሓርጭfarine
ማዓርmiel
ጅብና ፨ ፎርማጆfromage
ኣጁቦfromage blanc
በርበሮኒpoivron, paprika
ስልሲ ፨ ሳልሳsauce
ጠስሚbeurre
ዘይቲhuile
ማስቲካ/ብዕሪርchewing-gum
ማንካ(la) cuillère
ካራcouteau
ብያቲ ፨ ሸሓኒassiette
ብርጭቆverre
ኩባያgobelet
በራድ ሻሂthéière